Reading dir error

Support and general discussion.
Post Reply
WatermelonPL
Posts: 2
Joined: Tue 13 Nov, 2018 3:35 pm

Reading dir error

Post by WatermelonPL » Wed 14 Nov, 2018 2:24 pm

Why Pcem shows error about reading EVERY dir (Even root dir)?
Error 3, Windows 10
Error
Error
error.PNG (5.21 KiB) Viewed 2755 times

GLwolf
Posts: 3
Joined: Sun 07 Jan, 2018 5:42 pm

Re: Reading dir error

Post by GLwolf » Wed 14 Nov, 2018 5:15 pm

hej

To nie jest problem PCEM'a. Czy masz tak tylko z tym programem? czy katalog Config istnieje? próbuj uruchamiać pcem.exe jako administrator.

WatermelonPL
Posts: 2
Joined: Tue 13 Nov, 2018 3:35 pm

Re: Reading dir error

Post by WatermelonPL » Sun 18 Nov, 2018 1:09 pm

Tak, tak, nie zadziałało

Post Reply